Brugen af piller er formålstjentlig både ud fra et økonomisk synspunkt og ud fra et miljøsikkerhedsmæssigt synspunkt. 
Den stigende tendens i priserne på fossile brændstoffer (gas, olie, kul) vil kun øge effektiviteten af brugen af træpiller.

Træpillerne har en diameter på 6-10 mm og en længde på 1 til 5 cm. 
Bærndværdien af træpiller: 4,5 – 5 kW/kg. 
Denne brændværdi er muligt på grund af det lave fugtindhold (8-10%). 
Ved forbrænding af piller er udledningen af kuldioxid til atmosfæren ti gange lavere end for andre fossile brændstoffer. 
Træpiller betragtes som neutralt brændsel, da der frigives samme mængde CO2 ved afbrænding, som når træ rådner. 
Askeindholdet i piller er 15-20 gange lavere end kul, indholdet af svovl og kvælstof i træpiller er minimalt og ved effektiv forbrænding er indholdet af nitrogenoxid og svovldioxid ekstrem lav. 

Ved afbrænding af 1000 kg træpiller frigives den samme mængde varmeenergi som ved brug af: 

  • 1600 kg træ
  • 1480 m3 gas
  • 500 liter diesel
  • 685 liter fyringsolie